Община Шумен обяви обществена поръчка за избор на строител, който да укрепи бреговете на река Енчова. Ще се ремонтират най-компрометираните участъци на коритото на реката в участъка от Гръцкия блок до моста на ул. „Генерал Скобелев“. Средствата в размер на 500 хил. лв. бяха отпуснати с постановление на МС в края на 2020 г.

„Предстои да бъдат изградени съоръжения, които да укрепват брега на реката в най-компрометираните участъци. Средствата, с които разполагаме няма да стигнат за цялостно бетониране на стените на реката. Затова се насочваме към най-неотложните за ремонт места в този участък от реката. Ще се направи и коригиране на речното дъно, за да се отдалечи реката от улица „Марица“, каза за ШУМ.БГ заместник-кметът Боян Тодоров.

В документацията на обществената поръчка е посочено, че от най-неотложни укрепителни дейности се нуждаят участъци по левия бряг на реката, които са силно нарушени, достигат до платното на ул. „Марица“ и застрашават сигурността на движещите се по улицата хора и превозни средства. Констатирано е наличие на разрушена бетонова подпорна стена при брегово заустване. Същата е наклонена и свлечена, като препречва пътя на водата в основното корито.

Предвидено е, преди да се излеят стоманобетоновите подпори, да се изкоренят дървета и храсти, да се изкопаят земни и скални маси за оформяне и профилиране на речното корито, като се извършва и машинно разриване, като при укрепването да се следва основното направление на р. Енчова.

Ще бъде коригирано коритото на реката, като при промяна в посоката на естественото корито изпълнителят трябва да предвиди направата на хоризонтална чупка с ъгъл 3°.

При изграждането на укрепването трябва да се предвиди и разбиване и отстраняване на наличния бараж и компрометираната бетонова стена в зоната на заустването, които значително влошават проводимостта на реката. Предвижда се възстановяване на компрометираните зауствания от градската канализация и уличната отводнителна мрежа.

Прогнозната стойност на обявената обществена поръчка е  416 666 без ДДС, а оферти се приемат до 7 февруари т.г.

Припомняме, че бреговете на река Енчова в участъка от Гръцкия блок до моста на ул. „Генерал Скобелев“ бяха сериозно разрушени от дъждовете през 2015-та година.

През 2018 г. община Шумен укрепи част от левия бряг на реката с подпорни съоръжения. Кметството имаше и изготвен проект за цялостно бетониране на реката в размер на над 20 млн. лв. Той бе подаден към Междуведомствената комисия за възстановяване към МС, но такава сума не бе отпусната.

ШУМ.БГ