Швеция, Норвегия, Великобритания, Нова Зеландия са отличници в справянето с тютюнопушенето, чрез подхода за намаляване на вредата от тютюна, признават световни експерти по обществено здраве. Световният проблем с тютюнопушенето, което взима повече човешки жертви от COVID-19, може да бъде решен с помощта на научните доказателства и подхода за намалена вреда. За целта трябва да се придържаме към науката и това, което тя констатира за методите за отказ на заклетите пушачи от цигарите чрез по-малко вредни начини за прием на никотин - като е-цигари и устройства с нагряване на тютюн. Това е начинът да се намали смъртността от заболявания, свързани с тютюнопушенето.

Около това мнение се обединиха учени от цял свят на ежегодния Световен форум за е-цигарите в Лондон, който се проведе виртуално през декември, където лекари, специалисти по обществено здраве и експерти от национални здравни агенции обмениха последните данни по темата.

По време на събието стана ясно и, че страните, които прилагат подхода за намаляване на вредата от тютюна, давайки път на електронните цигари, устройствата с нагряване на тютюн, като IQOS и шведския снус, вече имат сериозен напредък в борбата с тютюнопушенето.

"Няколко държави бележат прогрес в плана за намаляване на вредата от тютюна и в борбата с пушенето сред младежите. В Нова Зеландия например само 2% от 14-15 годишните пушат цигари. Най-важно е да се намали смъртността от заболявания, свързани с тютюнопушенето. Някои от тях могат да се постигнат само със спирането на цигарите. Примерите са Швеция и Япония", коментира на конференцията проф. Робърт Бийгълхоул, бивш директор в СЗО и настоящ изследовател в Университета в Окланд, Нова Зеландия.

Швеция вече осигури доказателство за намаляването на вредата чрез замяната на цигарите със снус - торбичките с тютюн за орална употреба. Като резултат от това в скандинавската страна има вече само 7% пушачи и най-малък брой случаи на рак на белия дроб сред мъжете. Друг пример е Япония, където с навлизането на устройството с нагряване на тютюн IQOS и преминаването на 22% от пушачите на него, тютюнопушенето и хоспитализациите в резултат на ХОББ и ИБС намаляха.

В някои страни, като Норвегия и Швеция, пушачите под 25 години са минимални проценти - приблизително 2%, сочи статистиката, изнесена на събитието. Основните причини са заместването им с шведския снус за орална употреба, в комбинация със стабилно прилагане на рестрикциите за контрол на тютюна. Наскоро Нова Зеландия прие строги рестрикции спрямо цигарите, според които днешните 14-годишни никога няма да могат да си купят цигари легално. Успоредно с това редица здравни програми насърчиха преминаването към електронни цигари и устройства с нагряване на тютюн за тези пушачи, които не могат да спрат цигарите, така че да преминат на тези по-малко рискови алтернативи.

"За да може хората, които вече пушат, да се откажат по-бързо от цигарите, е необходимо прилагането на подхода за намаляването на вредата, наред с традиционните ограничителни мерки. Мярката за успех ще бъде да се достигне до много ниско разпространение на пушенето на цигари сред възрастните или по-малко от 5% от населението на една държава да са пушачи до 2040 г.", посочва проф. Бийгълхоул.

Норвегия изчисли съотношението - полза за обществото - риск от нови потребители

Според последните изследвания броят на пушачите в Норвегия е намалял значително. Налагането на снуса допринася за ограничаване на започването и увеличаване на отказването от пушенето, сочи доклад на здравните власти в страната.

"Забелязахме, че пушенето намалява с увеличаването на употребата на снус. В сравнение с други страни, в Норвегия пушим много по-малко и имаме първото поколение без дим", казва и Карл Ерик Лунд, изследовател в Норвежкия институт по общестено здраве.

Резултатът от бездимната политика на Норвегия досега: свързаните с тютюнопушенето болести са намалели сериозно. Това е и най-широко използваният метод за отказване на цигари в страната, а според учените електронните цигари също са приемливи, ако ще допринесат за задържането на пушачите далеч от цигарите, подобно на торбичките снус. Опитът със снуса показва, че повече от хората са пушили, когато са започнали да го използват. Заради възможността младите, които не са пушили да се изкушат от него, институтът изследва равновесието "риск от нови потребители - полза за обществото", до което води употребата на конкретно тази бездимна алтернатива на цигарите.

"Ако снусът носи 5% от риска от тютюнопушене, тогава приблизително 20 души, които никога не са пушили цигари ще трябва да започнат да използват снус, за да балансират ползата за общественото здраве от всеки пушач, който напълно премине към снус. Делът на непушачите сред употребяващите снус ще трябва да бъде 20 пъти по-голям от дела на бившите пушачи, за да наклони нетния ефект върху общественото здраве от положителен към отрицателен", посочи Лунд.

Дир.бг