По електронен път ще се проверява наличието на валидна застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" в пунктовете за технически прегледи.

Проверката ще става автоматично чрез изградената връзка за обмен на данни между системите на ИА "Автомобилна администрация" (ИААА), Министерството на вътрешните работи (МВР) и Гаранционния фонд (ГФ).

Към момента в техническите пунктове се извършват електронни проверки за наличие на данъци и за регистрацията на автомобила, а вече не е необходимо собствениците на автомобили да представят на хартия и застраховката "Гражданска отговорност" преди прегледа.

Така единствените физически документи, нужни при преглед, остават големият талон на автомобила и документ за самоличност.

Дневник