От началото на идния месец община Велики Преслав да прекрати концесионния договор с “Осмартурист” ООД за спортни и развлекателни дейности върху обект “Спортен терен”е решението, което утре ще гласуват на сесия общинските съветници. Прекратяването на договора ще стане по взаимно съгласие, след като осмарското дружество е уведомило писмено общината, че не може да изгради база в спортния терен съгласно сключения договор.Това е и причината дружеството да пожелае прекратяване на договора за концесията по взаимно съгласие между двете страни. ШУМ.БГ