Районният съд в Шумен потвърди глоба от 3000 лв., наложена на кмета на Хитрино Нуридин Исмаил от Регионалната инспекция по околна среда и води. Санкцията е наложена на кмета на Хитрино с наказателно постановление от 6 август 2021 година и той я обжалва.

Глобата е затова, че в качеството му на кмет на Община Хитрино, чрез бездействие не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, създаване на незаконно сметище и не е организирал почистване на замърсените участъци.

При проверки през февруари и март 2021 година от експерти на РИОСВ било установено, че на изхода на с. Хитрино в посока за с. Трем и около старата кариера и по пътя към вътрешността на кариерата, находяща се в покрайнините на селото срещу ЖП гара Хитрино, са открити две нерегламентирани сметища със строителни отпадъци, установени са замърсявания и от излезли от употреба моторни превозни средства и др.

През февруари е съставен констативен протокол за почистване на двете сметища, а през март от екоинспекцията констатирали, че те не са почистени и са наложили глобата на Нуридин Исмаил.

С решението си Районният съд – Шумен изцяло потвърждава наложената на кмета на Хитрино глоба. Нуридин Исмаил има право да обжалва пред Административния съд в Шумен.

За последните две години това е трета санкция за Нуридин Исмаил от страна на РИОСВ. Предходните две бяха потвърдени окончателно от Административен съд – Шумен.

Глобите се плащат с лични средства на кмета на Хитрино.  

ШУМ.БГ