От днес автоматична станция ще следи за качеството на атмосферния въздух в град Велики Преслав, съобщиха от Регионалната инспекция за опазване на околната среда и водите в Шумен.

Мобилната станция ще измерва данните в продължение на 51 денонощия. Те обхващат основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух: озон - О3, въглероден оксид - СО, серен диоксид - SО2, азотен оксид - NO, азотен диоксид - NO2, и фини прахови частици – ФПЧ10. Станцията е позиционирана до Информационния център.

Работата на мобилната автоматична станция е в изпълнение на утвърден график на варненската Регионална лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда, уточняват от екоинспекцията в Шумен.

ШУМ.БГ