Добър ден!

Нашите възпитаници от СУ "Д-р Петър Берон", с. Хитрино посетиха Приют за кучета "Тонка Петрова'', гр. Шумен и дариха храна на малките бездомничета.

Ден изпълнен с много емоции и доброта!
Вярвам, че всеки един от нас идва тук на Земята с дадена мисия, а моята мисия е "Мисия за другия ''. Най-голямото ми постижение са детските усмивки! Всеко дете носи добрина в сърцето си, стига да знаеш как да запалиш искрата.

Несрин Хюсеин - образователен медиатор

СУ "Д-р Петър Берон", с. Хитрино