Най-младото училище в града организира Ден на отворените врати.

Бъдещи ученици и техните родители ще  имат възможност да разгледат класните стаи, STEM кабинета и кабинетите по музика и природни науки, библиотечно-информационното пространство, творческия кът, танцувалната зала и спортната база. Всички, които се интересуват от възможностите и условията за прием и обучение ще могат лично да се срещнат и разговарят с педагогическия и ръководния екип.

Децата ще се забавляват, творят, спортуват пеят и танцуват, а за родителите това ще бъде възможност да направят своя отговорен и информиран избор за на своето дете.

ЗАЩО СУ „ТРАЙКО СИМЕОНОВ“?  Пет причини: привлекателна среда, качествено образование, иновативни учители, успешни ученици, родители – партньори. Убедете се сами в събота (14.05.2022) от 10.30 часа.

Платена публикация