Състав на Шуменския административен съд /АС/ потвърди днес по същество решението на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, по силата на което кметът на Никола Козлево Ешреф Реджеб трябва да се раздели с близо 100 хил. лв.

Делото бе образувано по жалба на кмета и бе гледано в 3 съдебни заседания.

С днешното си решение АС приема, че Реджеб е ощетил държавата и община Никола Козлево с общо 88 167 лв. Първоначалното решение на КПКОНПИ бе за 88 862 лв.

С решението си от днес съдът приема, че по отношение на Ешреф Реджеб е налице установен конфликт на интереси за това, че като кмет на община Никола Козлево и лице, заемащо висша публична длъжност, в изпълнение на правомощията си е разходвал общински бюджетни средства, представляващи субсидии от бюджета на Община Никола Козлево, чрез подписване на 8 преводни нареждания в полза на Сдружение „Футболен клуб-Община Никола Козлево“, на което от 2016-та до сега член на Управителния съвет е сина му Кемал Ешрефоглу.

Така дадените на отбора общински средства в размер на 43 170 лв. кметът трябва да възстанови в местната хазна. Също така той трябва да плати на държавата и надниците си за дните, в които е подписвал платежните нареждания към клуба на сина си - сума в размер на 1027 лв.

Съдът потвърждава вината на кмета и по отношение на обвинението, че през периода 2018 – 2021 г. е подписал общински разходни касови ордери към магазина на сина си и тъста си „Ешрефоглу“ ООД. По този начин в нарушение на закона е разходвал бюджетни средства в полза на посоченото търговско дружество за 27 802,83 лв. Тази сума трябва да се върне на държавата. Отделно е потвърдено и решението, с което кметът Ешреф трябва да плати на община Никола Козлево надниците си за дните, в които е пазарил от магазина на сина си. Сумата е 16 138 лв.

Административният съд потвърждава и първоначално наложената глоба в размер на 10 хил. .лв.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България. Ако кметът не обжалва, това ще доведе влизане в сила решението на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси, което означава освобождаване от заеманата длъжност.

ШУМ.БГ