Обявиха процедурата за избор на изпълнител за ремонта на улици в селата от община Шумен. Поръчката на стойност 4 млн. лв. с ДДС е разделена на 2 лота – за северните и за южните села.

Ремонтите ще се правят „на инженеринг“, което означава, че избраната фирма ще извърши и проектирането, и строителството, и авторския надзор. Ще се работи чрез машинно преасфалтиране по цялата ширина на улиците. Някои от улиците няма да бъдат ремонтирани от край до край. Асфалтовата настилка ще се полага на 2 пласта.

Ето и които са улиците, определени за ремонт във всяко село:

Лот1

 • Велино – ул. „Шипка“, „Ясен“, „Иван Вазов“ и „Ален мак“
 • Градище – „Васил Коларов“, „Пейо Яворов“, „Стефан Караджа, и „Антон Иванов“
 • Коньовец – „Светлина“, „Еделвайс“, „Дружба“
 • Лозево – „Ангел Кънчев“, „Ален мак“
 • Мадара – „Съединение“, „Македония“, тротоар на ул. „Добруджа“
 • Новосел – „Ален мак“
 • Панайот Волов - „Победа“, „Атанас Димитров“, „Александър Стамболийски“
 • Средня – „Витоша“, „Попска“
 • Струйно – „Георги Бенковски, „Георги Димитров“
 • Царев брод – „Боян Българанов“, „Иван Кр. Ивански“, „Христо Ботев“, „Данчо Тодоров“
 • Черенча – „Хан Кардам“, „Димитър Благоев“, „Средец“, „Васил Левски“, „Симеон Велики“, „Юри Гагарин“

Лот 2

 • Белокопитово – ул. „Георги Димитров“
 • Благово – площад пред кметство
 • Васил Друмев – „Хан Аспарух“, „Цар Калоян“, „Георги Бенковски“
 • Ветрище – „Рила“, „Божур“, „Струга“
 • Вехтово – „Мир“, „Дружба“, „Балкан“, площад пред кметство
 • Дибич – „Юрий Гагарин“, „Райко Даскалов“, „Крайречен“, „Райна княгиня“, „Червеноармейска“
 • Друмево – „Васил Коларов", „Георги Димитров“, „Акация“, „Цонко Колев“
 • Ивански – „Александър Стамболийски“, „Васил Коларов“
 • Илия Блъсково - „Н. Й. Вапцаров“, “Васил Коларов“, „Победа“, „Раковски“
 • Кладенец – „Христо Ботев“, „Пирин“
 • Костена река – „Васил Коларов“
 • Мараш - „Кирил и Методий“, „Александър Стамболийски“
 • Овчарово – „Георги Димитров“, Васил Левски“
 • Радко Димитриево – „Ген. Радко Димитриев“
 • Салманово – „Август Попов“, „Йордан Братоев“, „Юрий Гагарин“

Изпълнителят ще бъде определен от комисия, която ще оцени офертите по 2 показателя – Техническа оценка с тежест 40% и Финансова с тежест 60%. В техническата оценка най-важен е срокът за изпълнение.  

Оферти могат да се подават до 20 юни.

Припомняме, че ремонтът на улици в селата се извършва с 10-годишен заем, теглен от община Шумен от „Търговска банка Д“ АД. Очаква се скоро да бъде обявена и обществената поръчка за ремонта на улици в град Шумен за 16 млн. лв. от същия заем.

ШУМ.БГ