Общинските съветници в Шумен отново не взеха решение, дали имот в местността „Чернювец“ в кв. „Дивдядово“ да се продаде на инвеститор, който да изгради инсталация за компостиране и сепариране на боклук.

На предходната си сесия съветниците отложиха разглеждането на въпроса и поискаха администрацията да изготви ясни условия за продажбата и за инвестицията.

Кметският екип на Шумен изпълни искането на местния парламент като заложи „купувачът да се задължи да изгради в имота инсталация за компостиране и инсталация за сепариране на отпадъци, която да отговаря на следните условия: да бъде с капацитет не по-малко от 105 хил. тона годишно, да може да сепарира пластмаса, стъкло, метали, хартия, негорими строителни отпадъци; останалата част от отпадъка, който не е подходящ за повторна употреба, да бъде преработван до RDF (Refuse Derived Fuel) – горивo, произведено от твърди битови и промишлени отпадъци; технологията за производство на RDF да позволява да се преработват гуми, стари мебели, пластмасови автомобилни брони и пластмасови елементи; подготвеният RDF да бъде предаван за горене. Технологията да не предвижда процес на изгаряне. Минималният размер на инвестициите в имота е определен на 15 млн. лв., а срокът за реализация на инвестиционното намерение – до 36 месеца, като инвеститорът е длъжен да започне изграждането най-късно до 18 месеца от датата на сключване на договора. Условията на конкурса предвиждат още Община Шумен да ползва отстъпка не по-малка от 10% от цената за сепариране на останалите клиенти“.

Въпреки това Данаил Данчев от групата на БСП заяви, че групата отново няма да подкрепи докладната записка, защото „не е станало ясно каква е възможността Общината да е собственик на такава инсталация и защото при сегашните условия това би повлияло негативно“.

Според Камен Андонов заложените за преработка 105 хил. тона са двойно повече от това, което в момента се извозва на сметището. Той заяви, че в случая не се защитават интересите на обществеността, а тези на частен инвеститор. Андонов дори посочи, че „ще се преработва боклук от Италия, който преди време бе на много места в България. Италианците ще извадят пари и ще возят боклука си тук“, заяви Андонов.

Заместник-кметът Боян Тодоров обясни, че цифрата от 105 хил. тона е посочена от него и то след няколкогодишни проучвания по въпроса. „Подобна инсталация не се прави, за да работи 1 година. Това е единственият цивилизован начин да се реши въпросът с боклука, защото със сметища вече е ясно, че няма как да се получи. Изискванията ни са за най-съвременна технология. Ще се преработва боклукът и на околните на Шумен общини, както и гуми, мебели и друг вид отпадък. Разраства се и Индустриалният парк край града, откъдето също се генерира повече боклук“, каза Тодоров. Той посочи още, че все повече общини се насочват към такъв вид преработка на отпадъци и би било грешка, ако Шумен престане да търси инвеститор.

И тези аргументи не бяха приети от съветниците. При гласуването 14 от тях (присъстващите от ГЕРБ, Даниела Русева и Христофор Крумов) гласуваха „за“ продажбата на имота и съответното изграждане на инсталация за преработка на боклук. 12 от съветниците се въздържаха (групата на ДПС и част от БСП), „против“ гласуваха 11 съветници (от БСП, ВМРО, ДБ). Така не се стигна до решение и точката ще се гледа отново на следваща сесия.

Да избегнат ново гледане на докладната през юни се опитаха Данаил Данчев и Красимир Костов. Данчев поиска прегласуване като призова съветниците да гласуват „за“ или „против“ и да се стигне до решение. Красимир Костов пък поиска към докладната да се добави „не подкрепям“ и да се гласува само това допълнение.

И двете предложения не бяха приети.

ШУМ.БГ