Четири фирми и две обединения от предприятия подадоха оферти за участие в обявената обществена поръчка за ремонти на улици и междублокови пространства в град Шумен, които ще се финансират с изтегления заем от 16 млн. лв.

На страницата на Агенцията за обществени поръчки днес бяха публикувани имената на участниците, подали документи да участие в процедурата, която е разделена на три позиции.

За първата от тях – „ремонти в зона Център 1 ,зона Център 2, зона Аквапарк, зона Марица и зона Тракия“ оферти са подали Автомагистрали - Черно море АД, Хидрострой АД и ДЗЗД Инфра Проекти, в което участват: Инфра Експерт АД и Пътища АД.

Участници във втората позиция, която е за улици в „зона зала Арена - Шумен, зона парк Шуменско плато, зона ПМГ, зона хотел Шумен, зона Добруджа и зона филиал Шуменски университет“, са: БАРС АД, Винс Ин Хок ЕООД, ДЗЗД Инфра Проекти и Хидрострой АД

За третата позиция „Рехабилитация на междублокови пространства в гр. Шумен“ кандидати да ремонтират са: обединението Шумен строй 2022 (Билдстрой - КО ООД, Строй перфект ЕООД, Инвестиционно проектиране ЕООД) и Винс Ин Хок ЕООД.

Предстои комисия от община Шумен да разгледа офертите, както и да отвори ценовите предложения на участниците. Припомняме, че прогнозната цена е 13 333 333 лв. без ДДС.

ШУМ.БГ