От няколко дни паркинга зад библиотеката е синя зона.
Вижте на снимките как е обозначен малкият паркинг, на втората снимка съм оградил с червено основата на знака, указващ, че паркинга е платен. Самият знак не се вижда, добре скрит е от клоните на дърветата. Чудя се как ли са избрали точно това място за знака, не трябва ли да е на входа на паркинга и да е ясно видим?

Димитър Пешев