През учебната 2021/2022 година се наблюдава увеличение на децата на диспансерно наблюдение от градините и училищата в Шуменско. Броят им е 487, при 309 миналата година, което означава ръст от цели 57,6%.

Данните са в анализа на здравословното състояние на децата в Шуменска област, изготвен от РЗИ – Шумен, по данни от медицинските специалисти във всички 105 детски градини и 64 училищата.

Заведените на диспансерен отчет деца от детските градини са се увеличили от 105 на 126. От тях най-много са тези, които са с болести на дихателната система – 31 деца, от които 21 с астма. С психични и поведенчески разстройства са 26 деца /15 с детски аутизъм/. На трето място са болестите на окото, засегнали 25 деца.

Ръстът е по-сериозен сред учениците в Шуменско. На диспансерно наблюдение се водят 361, при 204 през предходната година. И при тях на първо място са болестите на дихателната система – 37. С психични и поведенчески разстройства са 18 ученици.

Анализът показва още, че затлъстяването продължава да е сериозен проблем. Както в градините, така и в училищата делът на тези с тегло извън нормата се увеличава на годишна база.

При децата от детските градини 8% са извън нормата за тегло /306 деца/. В разширена норма  са 18%, или 674 деца, а останалите 74% са с нормално за възрастта си тегло.

При учениците извън нормата на теглото са 743 ученици, или 7,7%. В разширена норма попадат 1610 ученици, или 16,8%.

ШУМ.БГ