15 кандидати са допуснати за участие в конкурса за директорски места на 11 училища в област Шумен. За две от обявените свободни места няма постъпили документи. Това става ясно от протокол, публикуван на сайта на Регионалното управление на образованието.

Няма мераклии за директорското място за Основно училище „Христо Ботев“ – с. Памукчии, община Нови пазар и Начално училище „Илия Р. Блъсков“ в Шумен.  

Част от кандидатите участват в конкурса за повече от едно място. Най-много - по трима, са тези, които се борят за директорското място в училищата в селата Изгрев, Пристое и Царев брод.

За директор на Основно училище „Петко Рачев Славейков“ в Изгрев, община Венец в конкурса участват Билял Закир Руф, Джемиле Ахмед Хасан, Ербил Мехмедов Кадиров.

Рефаат Решад Хасан, Сезгин Назмиев Мехмедов, Семра Кабилова Сейфула са допуснатите до конкурса за директор на Основно училище „Христо Смирненски“ – с. Пристое, община Каолиново.

За управленското място в училище „Св.Св. Кирил и Методий“ в с. Царев брод в конкурса ще участват Борис Илиев Иванов, Габриела Димитрова Калайджийска, Драгомир Стоянов Янков.

По двама а кандидатите за Основно училище „Христо Ботев“ в с. Златар, община Велики Преслав, III Основно училище „Димитър Благоев“ в Шумен и IX Основно училище „Панайот Волов“ в кв. Дивдядово“.

За директор на училището в Златар са допуснати Стоянка Димитрова Плугарова-Лалева и Христина Миткова Йорданова.

Мариана Радева Йорданова и Радосвета Росенова Рачева са кандидатите за директор на III Основно училище „Димитър Благоев“. За поста в IX Основно училище „Панайот Волов“ се конкурират Диана Тончева Георгиева и Драгомир Стоянов Янков.

За останалите 5 свободни места се е явил по един кандидат.

За директор на Обединено училище „Йордан Йовков“ в с. Браничево, община Каолиново - Тюркян Мюмюн Сюрмели.

Кандидат за длъжността „директор” на Основно училище „Христо Ботев“ в с. Църквица, община Никола Козлево е Теодора Димитрова Иванова.

В конкурса за директор на Основно училище „Васил Априлов“ в с. Риш, община Смядово участва Гюлсевер Раимова Тефикова, а за Основно училище „Васил Левски“ в с. Градище, община Шумен - Билял Закир Руфи.

Кандидат за директорското място в Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“ в Шумен е Машка Вълчкова Крумова, която и сега заема длъжността.

Припомняме, че конкурсите ще се проведат по новите правила, въведени преди няколко месеца – писмен изпит чрез тест и решаване на казуси и защита на концепция за управление на училището.

ШУМ.БГ