4 от подадените на втора сесия общо 7 проектни предложения на младежи и организации ще бъдат финансирани по Правилника за финансиране на младежки проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на младите хора в община Шумен. За реализиране на одобрените проектни предложения са разпределени 9001 лв., съобщиха от пресцентъра на кметството.

Средствата ще бъдат използвани за организиране на „работилница за лекари“ за деца и кандидат-студенти по медицина, за изграждане на оранжерии и парници в училище. С финансовата подкрепа на общината ще се проведе и едноседмично кино обучение за младежи, както и поредица от срещи с популярни личности от сферата на изкуството и културата.

На първата сесия, обявена от общината, бяха одобрени 21 проекта на стойност 45 998 лв. от подадени 28.

Общата сума за подпомагане и реализация на младежки проекти, предвидена в общинския бюджет за тази година и гласувана от Общинския съвет, е в размер на 55 000 лв. Поради това, че след първа сесия остана неизразходван ресурс общината обяви втори подбор на проекти.

Списък на одобрените проекти е публикуван на официалния сайт на Община Шумен в раздел „Култура, младежки дейности и спорт“ – секция „Младежки дейности“.

ШУМ.БГ