Съхраняването на данни като IP адреси или данни за местоположение е позволено само в случаи на "сериозна заплаха за националната сигурност". Това се казва в решение на Съда на ЕС по дело за съответствието на закона за масово съхраняване на данни в Германия, взето във вторник в Люксембург.

Според магистратите правото на ЕС не допуска общо и неизбирателно съхраняване на данни за трафик и на данни за местонахождение освен в случай на сериозна заплаха за националната сигурност

Магистратите гледаха дело по жалби на два доставчика на интернет в Германия срещу закона за личните данни, приет през 2017 г.

Запазването на данни за интернет трафика и местонахождението на потребителите, както изисква законът в Германия, би позволило да се правят заключения за техния частен живот, включително всекидневни навици и социални отношения. Такова профилиране е намеса в основните права на потребителя и изисква правно основание, но не може да се прилага произволно, заявява европейският съд.

За целите на борбата с тежката престъпност обаче държавите членки могат при строго спазване на принципа на пропорционалност да предвиждат по-специално целево и/или бързо съхраняване на такива данни, както и общо и неизбирателно съхраняване на IP адреси, се казва в решението на висшия съд в ЕС.

Германският закон беше спрян от Федералния регулатор по комуникациите няколко дни преди влизането му в сила, след като германски съд бе постановил, че доставчиците не са длъжни да пазят данните.

Съдът на ЕС обяви във вторник, че действащ във Франция закон за масово запазване на данни също нарушава европейското право. Във френския случай става дума за разследвания на финансови престъпления.

Магистратите на ЕС постановяват, че превантивното общо и неизбирателно запазване на данните за трафик от операторите на електронни съобщителни услуги в продължение на една година не е допустимо.

В "Туитър" германският министър на правосъдието Марко Бушман е окачествил днес решението на магистратите в Люксембург като "добър ден за правата на човека" и като "историческо". "Сега ние най-накрая бързо ще отстраним от закона необоснованото съхраняване на данни", заявява той.

Решенията на Съда на ЕС са валидни за всички национални съдилища в ЕС, които гледат казуси като решените от магистратите в Люксембург.

Дневник