Поради нереализиране на одобрени за тази година прeдложения Общинския фонд „Култура“ разполага с остатък от средства в размер на 6 700 лева. За тази сума фондът обявява сесия за финансиране на проекти в направлението „Творчески Шумен – 2022“, съобщиха от пресцентъра на Община Шумен.

Кандидатите могат да представят по един проект, а исканата сума трябва да е до 800 лева.

Документи се приемат от днес, 21 септември, до 16 часа на 14 октомври, 2022 г. на адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17, Община Шумен, гише №3 или по електронен път на email:e.dimcheva@shumen.bg

От общинския пресцентър добавят, че формулярите за кандидатстване са публикувани на сайта на Община Шумен в раздел - „Култура, младежки дейности и спорт“ - „Култура“ - „Общински фонд култура“ - „Документи за кандидатстване“.

ШУМ.БГ