Рехабилитация на съществуващия водопровод по ул. „Фисек“ в с. Черенча е извършена от ВиК-Шумен. Подменени са 130 м съществуващ етернитов водопровод с диаметър 80 мм, три броя сградни водопроводни отклонения и 1 брой наземен пожарен хидрант, съобщиха от дружеството.

Подмененият водопровод е с по-голям диаметър, изпълнен е със съвременни материали и е положен на нормативно изискващата се дълбочина от 1,50 м. Това води до намаляване на физическите загуби на вода в мрежата на с. Черенча и облекчаване режима на водоподаване.

Според управителя на дружеството инж. Емил Томов за постигане на трайно решение е необходимо да се подменят още 400 м съществуващ водопровод и да се изпълни рехабилитация на дълбокия сондаж.

ШУМ.БГ