5 629 е броят на регистрираните в бюрата по труда безработни лица от област Шумен през август 2022 г. Равнището на безработицата в областта е 7,4%, сочат данните на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ - Варна.

В град Шумен броят на регистрираните безработни през месеца е 1 269, а равнището на безработица се установява на 2,8%. При сравнение със същия месец на 2021 г. се отчита намаление с 0,2 процентни пункта на равнището на безработица и намаление със 101 лица на регистрираните безработни.

През август т.г. на работа в областта са постъпили 404 безработни лица. От тях 83% са започнали работа със съдействието на трудовите посредници от бюрата по труда. В заетост са включени 89 младежи до 29 г. възраст и 58 лица на възраст над 50 г. През месеца на работа са устроени и 69 продължително безработни лица, които са с регистрация в бюрата по труда над 1 година.

За същия период в бюрата по труда от областта са заявени 442 работни места, от които на първичния пазар са обявени 398 работни места. Най-много се търсят работни места от сферата на преработващата промишленост, търговията, държавното управление, образованието и административни и спомагателни дейности. По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 7 работни места.

ШУМ.БГ