След повече от час дискусия как да се реши проблемът с паркирането в централната част на Шумен, Общинският съвет взе решение и паркингът до Поликлиниката да стане платен, като  не бяха уточнени срокове кога да стане това. Съветниците не стигнаха до решение дали да се промени паркирането около библиотеката и над Пазара и двата паркинга остават с вход по 1 лев на час.

Въпросът за трите паркинга бе повдигнат от съветника Христофор Крумов. На сесията днес всички съветници се съгласиха, че трябва нов генерален план за движението в Шумен и взеха решение да се направи такъв, като дадоха срок до края на годината да се подготви обществена поръчка, а до юни следващата година планът да е готов.

С друго решение съветниците решиха на паркинга до ДКЦ да се заплаща престоя, след час безплатен такъв. Там трябва да се сложат автоматични бариери с издаване на талони за престой на входа и изхода на паркинга. За това гласуваха 25 от съветниците, 2-ма бяха против, 12 се въздържаха.

В свое становище по въпроса от администрацията също подкрепят тази идея. Направени са и разчети колко средства ще са необходими за поставянето на 2 бариери – 42 000 лв.

С 11 глада „за“, 7 „против“ и 21 „въздържал се“ Общинският съвет не взе решение по предложението на Крумов паркингите зад библиотеката и над Пазара да станат безплатни и там ще продължи да се заплаща по 1 лв. за час престой.

ШУМ.БГ