1. Акад. Николай Денков, водач на листата Шумен

Акад. Николай Денков е министър на образованието и науката в редовното правителство на Кирил Петков, както и в служебните кабинети през 2017 г. и 2021 г. От 2014 до 2016 г. акад. Николай Денков е бил заместник-министър на образованието и науката с ресори висше образование и европейски структурни фондове.

Николай Денков е академик на БАН и редовен член на европейската научна академия Academia Europaea, професор и доктор на науките по физикохимия. Член е на експертна група „Физически науки“ към Европейската космическа агенция. Ръководи лаборатория “Активни формулировки и материали” във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“.

2. Николай Колев, икономист

Николай Колев е роден през 09.02.1979 в гр. Шумен. Завършил Стопанска академия “Димитър А. Ценов” в гр. Свищов. Toй е бакалавър по Счетоводство и контрол. Бил е заместник-областен управител на Област Шумен. Преди това е бил търговски директор, развивал е пазарите за отопление и алтернативни източници на енергия в над 20 държави, на които и днес се продава продукция на Шуменски компании. Баща е на три деца.

Обича туризма и футбола.

3. Нели Димитрова, професор, университетски преподавател

Проф. д.н. Нели Димитрова е родена на 04.09.1976 г. в гр. Шумен. Завършила специалност “Педагогика на обучението по техника и технологии” към Шуменския университет „Епископ К. Преславски“. През октомври 2019г. е избрана за професор в областта на висшето образование. Участвала е в редица международни, национални и университетски проекти.

4. Нели Георгиева, управител на собствен бизнес

Нели Георгиева е родена на 16.07.1981 г. в Шумен. Завършила ШУ “Епископ Константин Преславски”. Тя е магистър по Икономика и управление на бизнеса и бакалавър по Българска филология. Била е земеделски производител. Работила е в Регионален инспекторат по образованието – Шумен. Понастоящем управлява собствен бизнес за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.

5. Захари Борачев, земеделец- животновъд, любител-пилот

Захари Борачев е роден на 01.10.1972г. в Шумен. Завършил ЕСПУ “Георги С. Раковски“ в гр. Каолиново и ТМТ “Христо Ботев“ в гр. Шумен. Придобил квалификация “Двигатели с вътрешно горене”. Умее да управлява ССМ и авиационна техника. Управител е на собствен бизнес с дейност земеделие, животновъдство и селскостопанска авиация. Обработва над 20 000 декара земя. Има опит в сферата на човешките ресурси, маркетинга и рекламата. Точно определя приоритетите на работата и се придържа към взетите решения, усвоява и поддържа актуални знания, свързани с естеството на работа.

Обича туризма , запален ловец и е любител-пилот.

6. Анатоли Стрелков, спортен статистик

Анатоли Стрелков е роден на 10.01.1988г. в гр. Шумен. Завършил УНСС в гр. София. Бакалавър по Икономика на транспорта и инфраструктурата. Защитил е Проект за иновативна система за градски транспорт за малки и средни населени места пред Европейската комисия. Участвал е в ТВ формата „Големият Избор“, защитавайки тезата за децентрализация в управлението на страната. Бил е вицерепубликански шампион по баскетбол.

7. Пламен Петров, управител на собствен бизнес

Пламен Петров е роден на 13.09.1963г. в гр. Велики Преслав. Завършил средно-специално образование във Ветеринарен техникум в гр. Ловеч. Работил е по специалността си и е бил е търговски представител.

В момента е управител на собствена фирма за преработка на селскостопанска продукция.

8. Иван Иванов, проектант в инвестиционното проектиране

Иван Иванов е роден на 13.07.1980г. в гр. Шумен. Завършил Университет по Архитектура, строителство и геодезия в гр. София. Той е магистър по Маркетинг-икономика в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Работи в областта на инвестиционното проектиране. Управител е на собствена проектантска фирма, специализирана в решаването на сложни инженерни задачи от гражданското и промишленото строителство.

9. Стефани Стефанова, професионален спортист

Стефани Стефанова е родена на 26.02.1992г. в гр. Шумен. Завършила Международното висше бизнес училище в гр. Ботевград. Тя е бакалавър по Бизнес администрация. Има опит в човешките ресурси, счетоводството, администрацията и финансите. В момента има собствен бизнес и е съдружник в строителна фирма. През свободното си време обича да чете литература за позитивна психология и личностно развитие, да спортува, къмпингува със семейството си и приятели сред, природата.

10. Хари Иванов, туроператор и превозвач

Хари Иванов е роден на 29.05.1969г. в Шумен. Завършил полувисше медицинско образование в гр. Велико Търново – специалност “Социална педагогика” и висше педагогическо образование в гр. Шумен. Управител е на собствен бизнес за транспорт и туризъм.

11. Богмил Петров, технически сътрудник

Богомил Петров е роден на 14.11.1990г. в гр. Шумен. Завършил Висшето Военноморско училище в гр. Варна. Той е магистър и бакалавър по „Корабоводене“. Работи като помощник-капитан на кораб в търговското корабоплаване. Занимава се с форекс търговия, инвестиции в ценни книжа и крипто валути, на свободна практика. Работи в сферата на маркетинга и социологическите агенции.

Обича да пътешествията.

12. Владимир Йолов, доктор по икономика, мениджър, ръководител експанзия

Владимир Йолов е роден на 18.12.1979г. в гр. Шумен. Завършил Стопанска академия ”Димитър А. Ценов” в гр. Свищов. Придобил научна степен доктор към катедра „Международни икономически отношения“. Той е магистър по Финансов мениджмънт и бакалавър по Стопански и финансов контрол.
Бил е Областен управител на област Шумен. Преди това е бил мениджър в международна компания, където е управлявал над 1000 служители. Ръководил е инфраструктурни и социални проекти. Има опит в сферата на администрацията, човешките ресурси, маркетинг и реклама, финанси.

Обича туризма и е носител на златна значка от българското национално туристическо движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта.

Пресцентър на Продължаваме прпомяната - Шумен