Петокласници  от СУ „Св.св. Паисий Хилендарски“ във Върбица започват двуго-дишно обучение по програма „Детско полицейско управление“, съобщиха от пресцен-търа на ОД на МВР-Шумен.

Под ръководството на инсп. Красимира Димитрова от Детска педагогическа стая в РУ-Велики Преслав учениците ще се запознаят със структурите на полицията и с ос-новните дейности на служителите. Ще бъдат научени да се справят с различни жи-тейски ситуации, ще бъдат възпитавани навици за безопасно поведение.

В обучението на доброволците ще участват полицейски служители, инструктори по полицейска лична защита, пожарникари, представители на съд, прокуратура и БЧК.

Целите на програмата са ранна превенция на подрастващите, утвърждаване на ценностно отношение към законите в страната, създаване на навици за безопасно поведение и вземане на адекватни решение в определени ситуации, повишаване доверието в полицията, изграждане на гражданска позиция и развитие на граждан-ска компетентност, добавиха от полицията.

ШУМ.БГ