31 училища в област ще разполагат общо с над 600 000 лв., за да развиват интереса на учениците към изкуствата и спорта. Учебните заведения са одобрени с проекти по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта” на Министерството на образованието и науката.

25 от училищата в областта получават средства и по двата модула в програмата - „Изкуства“ и „Спорт“. Три от школата са предпочели да се насочат само към спортната дейност и три само към изкуствата.

По програмата училища с под 400 ученици можеха да кандидатстват с до две групи по модул „Изкуства“ и с до два отбора по модул „Спорт“, а училища с над 400 ученици – съответно с до 3 групи/отбора по всеки от модулите.

Според това варират и сумите, които получават учебните заведения в областта – от 4000 лв. до над 26 000 лв.

Средствата могат да се използват за закупуване на сценични костюми, инструменти, озвучителна техника, декори, екипировка на учениците, спортни уреди и пособия и др.

Първоначално от МОН ще отпуснат 50% от одобрените суми, а останалите до 50% ще бъдат преведени след представяне на справки за извършените разходи до края на учебната 2022/2023 година.

Общо по програмата „Заедно в изкуствата и в спорта” Министерският съвет гласува 14,768 млн. лева за 1 175 общински, държавни и частни училища в страната.

Кои училища в облстта са с одобрени проекти може да видите във файловете под текста.

ШУМ.БГ