За да бъде извършен качествено ремонтът на Младежкия дом в Шумен, ще бъдат необходими допълнителни средства. Това стана ясно по време на инициирана от кмета Любомир Христов инспекция на обекта, на която присъстваха общински съветници и журналисти.

Към момента няма количествено-стойностна сметка за размера на нужната сума. По груби изчисления обаче ще са нужни над 400 хил. лв.

Пропуснати в проекта са дейности по ремонта на двете големи зали – концертна и танцувална, както и поставянето на външен окачен таван при основните колони, външна настилка и много други.   

Инж. Драгомир Василев от фирма „Автомагистрали – Черно море“, която изпълнява ремонта, обясни, че много невключени в проекта дейности вече са извършени за тяхна смета, само защото няма технологична възможност да се продължи с ремонта, ако не бъдат направени.  

„Проектът е правен през 2013-та година. Тогава сградата не е била в това състояние, в което е днес. След това е имало течове на покрива, също така нормативната база е била променена“, обясни главният архитект на общината Галин Антонов.

Кметът Христов добави, че въпросният проект е един от лошо направените и наследени от предишното общинско ръководство, който обаче е бил внесен за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“, въпреки недостатъците си, за да не се изгубят средствата.

„Вратите по новите противопожарни изисквания трябва да са метални. Кабелите също всички трябва да бъдат сменени, защото част от тях не са включени в проекта, но няма как да се остави така. Много са нещата. Всички нужни средствата ще бъдат заложени в Бюджет 2023“, каза кметът Христов.

Той изказа увереност, че въпреки всичко, Младежкия дом ще бъде завършен успешно догодина. Кметът не скри обаче, че много се ядосва на факта, че сградата се боядисва в неподходящ за предназначението й сив цвят, но каза, че архитект Божанка Острева, която е проектирала сградата преди 50 години,  не е позволила той да бъде променен, въпреки настояването му.

ШУМ.БГ