Управляващият орган на Оперативната програма „Региони в растеж“ одобри проектa за ремонт на Младежкия дом в Шумен и ще предостави на общината безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 714 815, съобщиха от пресцентъра на общината.

Дейностите предвиждат цялостен ремонт на покрива, ремонт и обновяване на фоайетата, концертната зала и санитарните помещения. Ще бъде санирана фасадата на сградата и ще се подмени дограмата. Рампи и нова стълбищна платформа ще улесняват посетителите с двигателни затруднения. В проекта е включено и изграждане на външен асансьор във вътрешния двор на сградата.

Общата стойност на проекта е 2 518 356 лв. Той ще бъде реализиран с безвъзмездни средства по ОПРР 2014 – 2020, кредит от Фонда за градско развитие за Северна България в размер на 648 701 лв., който ще се изплаща 12 години, и съфинансиране от страна на общината.

По същата оперативна програма община Шумен очаква одобрение на още един проект – за възстановяване на Летния театър в града.

ШУМ.БГ