Софийската градска прокуратура привлече към наказателна отговорност бившия изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев за престъпление по служба.

През февруари 2022 г. във Върховна касационна прокуратура е постъпил сигнал от народния представител от ДПС Хамид Хамид, в който се твърди, че са допуснати нарушения на изискванията на Закона за българското гражданство, Закона за чужденците в Република България и Закона за насърчаване на инвестициите, респ. подзаконови актове по прилагането им.

Според подателя на сигнала процедурите са прилагани предимно спрямо граждани на Руската Федерация и Китайската народна република с цел придобиване на българско гражданство по натурализация, т.нар. "златни паспорти", даващи им право да пребивават на територията на страната и ЕС, припомнят от държавното обвинение.

С постановление от 7 февруари е образувано досъдебно производство. След събрани достатъчно доказателства по смисъла на чл. 219 от Наказателно-процесуалния кодекс, на 20 януари 2023 г. следовател в НСлС, след доклад при наблюдаващ прокурор в Софийска градска прокуратура, е привлякъл Стамен Янев като обвиняем.

Обвинението срещу бившия шеф на Агенцията за инвестиции е за това, че в периода от 28.07.2015 г. до 28.07.2020 г. в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - изпълнителен директор на БАИ, не е изпълнил служебните си задължения, с цел да набави за себе си или за другиго облага и от деянието са настъпили немаловажни вредни последици, изразяващи се в разколебаване на доверието на обществото в правилното функциониране и осъществяване на правомощията на органите на изпълнителната власт и създаване на недоверие в дейността на БАИ.

Разследването по делото продължава. Предстои изясняване на широк кръг факти и обстоятелства и при събиране на достатъчно доказателства за други деяния и/или за виновността на други лица ще бъдат повдигнати нови обвинения, допълват от прокуратурата.

Дир.бг