Започна строежът на новия довеждащ водопровод на Шумен. На церемонията по първата копка днес присъстваха управителят на ВиК-Шумен Емил Томов, зам.-кметовете Росица Антонова и Боян Тодоров.

„Вече имаме две разрешения за строеж – за част от канализацията на Шумен и за част от водопровода на Шумен. Пред завършване е и Пречиствателната станция за питейни води. Надявам се скоро да започне работата по изграждането на довеждащия водопровод. Пожелавам всичко да мине гладко и в срок”, каза Емил Томов.

Ръководителят на звеното за управление на проекта Надежда Петкова обясни, че строително-монтажните работи ще приключат до 15-ти декември тази година.

„Можем да кажем, че започваме същинската работа по проекта. Имахме доста затруднения с обществените поръчки, имаше обжалване, което наистина създаде ситуация да напреднем във времето по отношение на административния договор. Искам да благодаря на всички, които помогнаха в този процес да стигнем до тук и да имаме куража до края на тази година да успеем да приключим със строително-монтажните дейности по всички обекти“, заяви Петкова.

Новият водопровод трябва да е готов до края на 2023-та. Той е част от големия проект за подобряване на водния цикъл на Шумен, който е на стойност 126 млн. лв. и включва също изграждане на пречиствателна станция за питейни води, подмяна на канализация, ремонти на помпени станции в Шумен, както и ВиК обекти в Нови пазар.

Днешната първа копка бе за два от обектите в проекта - „Изпълнение на основен ремонт на техническата инфраструктура за водоснабдяване на гр. Шумен“ и  „Канализационна система на гр. Шумен“.

ШУМ.БГ