Отсега нататък никой няма да бъде задължен да покрива гърдите си в берлинските басейни. Това заяви днес говорителят на сдружението за управление на басейните, съобщава „Тагесшау”. "Плуването "топлес" е еднакво разрешено за всички лица", каза тя и уточни, че това се отнася както за зоните за отдих през лятото, така и за закритите басейни.

Преди това съдебната администрация беше обявила, че "плуването с открита горна част на тялото ще бъде възможно в бъдеще и за лица от женски пол или за лица с женски гърди".

Жената е подала жалба до службата на омбудсмана.

Решението е предизвикано от успешна жалба за дискриминация до компетентната служба на омбудсмана: жена се е оплакала, защото ѝ е било отказано да плува "топлес" в басейн като мъжете, въпреки че в правилника за вътрешния ред и правилата за къпане на операторите на басейните не са посочени никакви специфични за пола разпоредби. Там е предписано само носенето на "обичайното облекло за къпане".

Омбудсманът на провинцията Дорис Либшер заяви след решението на дружествата за къпане, че службата на омбудсмана го приветства, "защото то установява равни права за всички берлинчани, независимо дали са мъже, жени или небинарни, и защото създава правна сигурност и за персонала на дружествата за къпане". Сега въпросът е регламентът да се прилага последователно и да не се издават повече заповеди за изгонване или забрани за пребиваване в такива случаи.

Дарик