Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ тази година няма да променя размера на семестриалните такси и тези за кандидатстване. Това става ясно от публикуваното на сайта на МОН правителствено проекторешение. 

Според документа ШУ остава сред малкото вузове в страната, които не увеличават таксите си. Средният ръст на заплащането в държавните университети е 20%. 

В Шуменския университет най-евтин е семестърът за бакалаври в специалностите "Икономика" и "Туризъм" – 240 лв., следвани от тези в направления "Педагогика" и "Педагогика на обучението по...", които струват 250 лв. На-скъпите специалности в ШУ са „Геодезия“, „Растителна защита“ и „Системи за сигурност“ - по 360 лв. за семестър. 

Не се променят и таксата за кандидатстване на учебното заведение. Тя остава в размер на 30 лв.

Таксите за обучение бяха променени за последно през есента на 2020-та.

Тази година ШУ не разкрива нови бакалавърски специалности. 

ШУМ.БГ