Глоби в размер на 41 983 лв. са наложили при проверки служители от Регионалната дирекция на горите в Шумен, СИДП и ловните стопанства за изминалата година при съставени 404 броя наказателни постановления. Инспектори от РДГ-Шумен са извършили близо 20 000 проверки в горските територии.

Отнети от нарушители в полза на държавата са 114,5 кубика дървесина, 46 каруци, 22 броя моторни триони, 1 трактор, 22 броя ловни трофеи и др. вещи, които са били предмет на нарушенията. Ог продажба на отнети в полза на държавата вещи приходите са в размер на 16 476 лв.

Цифрите съобщи днес на изнесен брифинг на Шуменското плато директорът на горското в Шумен инж. Емил Гелов, където той, служители на горското и на ПП "Шуменско плато" се включиха в почистване на части от платото.

“Нарушенията при нас са сравнително малки и са долу-горе постоянен брой през годините. Нямаме някакви фрапиращи нарушения в региона”, уточни инж. Гелов.

Той посочи и цифри, свързани със сечта на Шуменското плато. “Знаем, че жителите на града се интересуват от това, колко и какви дървета се секат в територията на парка. Съгласно горскостопанския план прирастът на горите на територията на парка е 6156 куб. м. ежегодно. Сечищата, които са предвидени за ползване са в размер на 4 500 куб. м., а през 2022 г. са изсечени едва 2715 куб. м. Жителите на Шумен и гостите, които посещават природния парк могат да бъдат спокойни, че сечищата, които се правят не нанасят никаква вреда на горите в защитената територия”, обясни Гелов. Той допълни, че основната цел на сечта е горите да се поддържат в добро санитарно състояние.

Директорът на РДГ-Шумен каза още, че като цяло горите в района са здрави. Към момента няма фиксирани огнища на различни болести и вредители, има съхнене, което е в рамките на нормалното.

През настоящата година е планирано да се залесят 281 дка гори в района на Шуменско, от тях 117 дка през пролетта, а останалите на есен.

ШУМ.БГ