В България по новата Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. на ЕС ще влязат 3,5 млрд. лв. Парите ще се отпускат за проекти по 5 приоритетни оси - Води, Отпадъци, Биоразнообразие, Риск и изменение на климата и Въздух. 

Това заяви пред журналисти днес в хотел „Шумен“ ръководителят на Управляващия орган на програмата в МОСВ Галина Симеонова. Тя е в града за информационна среща с кметовете от 4-те области на Североизточния район за планиране. 

Към момента са проведени вече два комитета за наблюдение и до седмица трябва да бъде отворена първата процедура – по ос Въздух, а през май и процедурата по Отпадъци. 

 „60% от средствата по приоритетна ос Води са за ВиК дружества в Сверена България. По отношение на отпадъците новата програма има голяма промяна – вече няма да се дават средства за предварително третиране и дейности със смесени битови отпадъци, а Европейската комисия сега одобри всички инвестиции да са за разделно събиране, и то колкото може по-близо до точките на генериране“, обясни Симеонова. 

За разлика от старата Оперативна програма Околна среда 2014 – 2020, новата дава по-голям приоритет на управлението на рисковете - от свлачища, наводнения и др. 

По ос Биоразнообразие ще се финансират проекти, свързани със зони по „Натура 2000“, както и за Зоологически градини. 

„По ос Въздух ще финансираме 21 общини бенефициенти и се надяваме да влезем в над 80 хиляди домакинства, като заменим печките им на твърдо гориво с нови екологични уреди. Ще дадем старт и на процедура за водородно отопление“, каза още Галина Симеонова. 

Домакини  на информационната среща са областният управител на Шумен Христо Христов и кметът Любомир Христов. Общините от Североизточния район за планиране бяха представлявани от заместник-кметове и експерти по околна среда. 

ШУМ.БГ