Цените на абонаментните читателски карти, еднодневните и седмичните пропуски за ползване на читалните на Регионалната библиотека “Стилиян Чилингиров” няма да бъдат премахнати.

Това реши Административен съд – Шумен, след като се произнесе по внесеното от прокуратурата искане за премахването на таксите. 

Така читателите ще продължат да заплащат 10 лева за абонаментна карта за 1 година /пенсионери, ученици и студенти ползват различен процент намаление/.

Прокуратурата смяташе, че достъпът до ползването на библиотечните колекции в библиотеката и извън нея, предоставянето на вербална библиографска и фактографска информация, са основни услуги, които предоставя библиотеката и те трябва да са безплатни.

Според съда, протестът е неоснователен, а цените на читателските карти, които са част от наредбата на община Шумен за местните такси и услуги, не противоречат на по-високи нормативни актове.

“Издаването на читателска карта следва да се причисли към дейността по регистрацията на потребителите на услуги и администриране на данните, свързани с тях, а не към строго специфичната библиотечна дейност, елемент от която са основните библиотечни услуги. Регистрацията на читателите, с каквато се свързва издаването на читателска карта за даден срок или за еднократно ползване на услугите в библиотеката, е дейност, която по естеството си е свързана с обслужването на потребителите, с цел отчетност и контрол, тоест това е дейност, обслужваща основната библиотечна такава. Освен това, наличието на читателска карта се свързва с възможността за упражняване правото на титуляра да ползва не само основните библиотечни услуги, но и специализираните такива”, се посочва в решението на Административен съд – Шумен, с което той оставя в сила таксите за библиотеката.

Освен това, съдът осъжда Районната прокуратура в Шумен да заплати на община Шумен разходи за адвокатска помощ по делото в размер на 1000 лв.

ШУМ.БГ