На тържествена церемония днес бяха връчени Наградите на Шумен за принос в образованието и науката и званието “Златна значка”. По традиция тези отличия се връчват на заслужилите ги на 24 май.

Церемонията се състоя пред сградата на Община Шумен, а заслужилите получиха високите отличия от кмета Любомир Христов и председателя на Общинския съвет Ася Аспарухова.

Със “Златна значка” бе удостоена проф. Кина Вачкова. Званието й бе връчено заради цялостния й принос в областта на науката, просветата и културата, обществено значимата й дейност, която е допринесла за издигане имиджа на Шумен като град с културни ценности и пазител на традициите, и във връзка с нейната 80-годишнина.

“Шумен ми даде любимата работа, която върша вече над 50 г. Заедно с моите колеги подготвихме стотици студенти и докторанти, които днес раздават светлина. Благодаря”, каза при получаването на отличието проф. Вачкова.

След това с Наградата на Шумен бяха отличени най-успешните в областта на образователното и научно дело за 2022 г.

Деница Янкова от ППМГ “Нанчо Попович” е носител на Наградата на Шумен в категорията “Ученик на годината в хуманитарната и природо-математическата област”. За “Ученик на годината в областта на изкуствата и спорта” наградата взе Силвия Желева от ППМГ “Нанчо Попович”.

Димитър Димов от НВУ “Васил Левски” получи Наградата на Шумен в категория “Студент на годината в областта на природните, математическите и технически науки". В категорията “Студент на годината в областта на хуманитарните и педагогическите науки” Наградата на Шумен е за Славея Семова от ШУ “Епископ Константин Преславски”.

В категорията “Учител на годината в системата на предучилищното образование” с наградата на Шумен бе отличена Полина Николова старши учител в ДГ “Братя Грим”. “Учител на годината в сферата на природните, математическите и техническите науки” е инж. Тонка Георгиева-Николова, старши учител по информационни технологии в ППМГ “Нанчо Попович”. Наградата на Шумен в категория “Учител на годината в сферата на хуманитарните науки” е за Лина Янбастиева-Петрова – старши учител по английски език в СУ “Йоан Екзарх Български”.

В категорията “Директор/заместник-директор на детска градина” Наградата на Шумен получи Яна Жечева – директор на ДГ “Латинка”. В категорията “Директор/заместник-директор на училища, центрове за личностно развитие и специализирани обслужващи звена” Наградата на Шумен е за Тихомир Трифонов, директор на ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” с. Царев брод.

В категорията “Студентска формация” Наградата на Шумен отива при отбора по баскетбол на ШУ “Епископ Константин Преславски”. Отличието получи преподавателят и треньор на отбора Янко Янков.

Наградата на Шумен в категорията “Академичен и научноизследователски екип в системата на висшето образование” е за Научен център “Преславска книжовна школа” към ШУ “Епископ Константни Преславски”. Наградата получи проф. Веселин Панайотов, директор на центъра.

ШУМ.БГ