Започна изграждането на новите сгради в Дома за мъже с умствена изостаналост край Лозево. Строителството на двата центъра, в които ще се настанят обитателите на Дома се забави с три години.

Обновяването на сградния фонд, с което се цели подобряване на качеството на предлаганата социална услуга, е финансирано по европейски проект "Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост"  по  ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на стойност 1 099 922 лв.

Община Шумен подписа договора с Управляващия орган на програмата през 2019-та година и до края на 2021-ва новите сгради трябваше да са построени.

Забавянето се получи, след като при 4 пъти обявените обществени поръчки бяха  обжалвани или прекратявани. При 5-ия опит в края на 2022 г. процедурата бе финализирана. За изпълнител на проекта бе избрано обединението  Инженеринг 2022 ДЗЗД (Нова линия - арх. Аврамов ЕООД и С-М СТРОЙ ЕООД). Стойността на договора е 992 340 лв., като в него е заложено проектиране, строителство и авторски надзор.

През този период на забавяне УО на няколко пъти удължава крайния срок за завършване на проекта, като последният е декември 2023 г.
 
“Надяваме се в рамките на сроковете строежът да бъде завършен и потребителите да могат да се настанят в новите модерни и отговарящи на съвременните изисквания помещения. С новите центрове се оптимизира грижата за хората, създава се нов тип социална услуга. Ще има възможност да се обръща много по-голямо внимание на всеки един от настанените там”, каза за ШУМ.БГ зам.-кметът по здравеопазване и социални услуги на община Шумен д-р Светлана Маркова.

В района на Дома край Лозево ще бъдат построени два Центъра за хора с умствена изостаналост с капацитет по 15 човека.  Предвижда се сградите да са проектирани на един етаж. Те трябва да хармонизират на околната среда в района, където ще се изграждат – да не се открояват като специални,

Сградите ще разполагат с прилежащи територии (дворно място), които се обособяват като част от услугата, и ще има лесен достъп до външните прилежащи пространства. В сградите  трябва да има лични помещения, помещения за ежедневни дейности, помещения за общи занимания, кухни, бани и др. Необходимо е центровете да се построят така, че да осигуряват лесно наблюдение на обитателите, от страна на персонала, и възможност за лесен достъп до всяко помещение. До всички помещения трябва да имат достъп и с инвалидни колички.

Сегашните сгради ще се съборят поетапно и то след построяването на новите.

ШУМ.БГ