Община Шумен отново обяви обществена поръчка, с която търси строител за нови сгради в Дома за мъже с умствена изостаналост над Лозево.

Припомняме, че за изграждането им общината спечели проект по ОП „Региони в растеж“ през 2018 г. с финансиране от 1 100 000 лв. Година след това администрацията откри обществена поръчка, при която бе избран изпълнител, но последваха обжалвания пред КЗК и съда.

След това в на няколко пъти бе откривана процедура за избор на строител, но заради несъответствия в документи или изисквания, обществените поръчки бяха прекратявани.

На този етап община Шумен получава от Управляващия орган на програмата удължаване на сроковете за реализация на проекта, което означава, че запазва финансирането по проекта.

В новата обявена обществена поръчка параметрите на заданието са същите както преди две години. Прогнозната стойност е 830 000 лв. без ДДС и се търси фирма, която да изпълни проектирането, строителството и авторския надзор на обекта.

В района на сегашния Дом в Лозево трябва да се изградят две нови постройки с капацитет за настаняване по 15 човека. Сградите са на по един етаж с обща кухня и трябва да имат обособени лични помещения, санитарни възли, зали за ежедневни дейности, общи занимания и др.

ШУМ.БГ