Кметът на община Никола Козлево Ешреф Реджеб е нанесъл щета на държавата и трябва върне близо 100 хил. лв., както и да плати глоба в размер на 10 хил. лв. Като осъден с влязла в сила присъда той трябва да освободи и кметския стол.

Това определи днес състав на Върховния административен съд с председател Росен Василев, който потвърждава решенията на Шуменския административен съд и на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/.

Предстои Общинската избирателна комисия да се събере, за да освободи от длъжност кмета Ешреф Реджеб. След това Общинският съвет трябва да избере с обикновено мнозинство временно изпълняващ длъжността кмет на Никола Козлево.

Няма да бъдат свикани частични местни избори, тъй като такива не могат да се правят в година, в която предстоят редовни такива.

Съгласно закона Ешреф Реджеб няма право да заема публична длъжност в рамките на една година, което означава, че той няма да може да се кандидатира за кмет наесен.

Припомняме, че през 2021-ва КПКОНПИ установи конфликт на интереси за това, че като кмет на община Никола Козлево и лице, заемащо висша публична длъжност, в изпълнение на правомощията си Ешреф Реджеб е разходвал общински бюджетни средства, представляващи субсидии от бюджета на Община Никола Козлево, чрез подписване на 8 преводни нареждания в полза на Сдружение „Футболен клуб-Община Никола Козлево“, на което от 2016-та до сега член на Управителния съвет е сина му Кемал.

Дадените на отбора общински средства в размер на 43 170 лв. кметът трябва да възстанови в местната хазна. Също така той трябва да плати на държавата и надниците си за дните, в които е подписвал платежните нареждания към клуба на сина си - сума в размер на 1 027 лв.

Второто обвинение е за това, че през периода 2018 – 2021 г. кметът е подписал общински разходни касови ордери към магазина на сина си и тъста си „Ешрефоглу“ ООД. По този начин в нарушение на закона е разходвал бюджетни средства в полза на роднините си в размер на 27 802,83 лв. Тази сума трябва да се върне на държавата. Отделно е потвърдено и решението, с което кметът Ешреф трябва да плати на община Никола Козлево надниците си за този период - 16 138 лв.

Отделно има и глоба, наложена от КПКОНПИ в размер на 10 хил. лв.

ШУМ.БГ