Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ одобри бизнес плана на ВиК-Шумен и утвърди нова цена на водата от 5,135 лв./м3 с ДДС. Решението е взето вчера на закрито заседание на Комисията, съобщиха оттам.

Цената на водата влиза в сила от днес, 1 юли.

Досега кубик вода струваше 3,43 лв с ДДС. Старата цена не беше променяна от 2019-та.

От КЕВР мотивират решението за повишението с „необходимостта дружеството да изпълни планираните инвестиции през следващите 4 години, с което да постигне по-високо качество на ВиК услугите. Основен фактор за ценовия ръст са рязко нарасналите през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги и увеличените цени за доставка на електроенергия от свободен пазар“. 

С приходите от предоставяните услуги „Водоснабдяване и Канализация – Шумен“ ООД ще изпълнява инвестиционна програма за 15,196 млн. лв. От Комисията напомнят, че ВиК операторът е бенефициент по ОП „Околна среда 2014-2020“, по която се предвижда да бъдат реконструирани ВиК мрежи и съоръжения в гр. Шумен и гр. Нови пазар, което ще подобри качеството на услугите и ще намали загубите на вода. Дружеството планира до 2026 г. да постигне 99% съответствие на качеството на питейните води за големите зони на водоснабдяване и 98% - за малките зони.

До утвърждаването на бизнес плана на ВиК-Шумен отстрана на КЕВР се стигна след неколкократното му отхвърляне от Асоциацията по ВиК на област Шумен /АВиК/.

Припомняме, че АВиК на няколко пъти не одобри бизнес плана на ВиК след решения на общинските съвети, като това едва не доведе до фалита на дружеството.

След последното заседание на местната АВиК-Шумен на 5-ти юни от ВиК са изпратили писмо до КЕВР, че е налице злоупотреба с компетентност от страна на Асоциацията и са поискали процедурата по одобряване на бизнес плана да бъде финализирана. Това е направено съгласно член 27 ал. 5 на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги.

ШУМ.БГ