Символична първа копка бе направена днес на реконструкцията на Дома за мъже с умствена изостаналост край Лозево. Кирки в земята забиха зам.-кметът по социална политика и здравеопазване на община Шумен д-р Светлана Маркова и директорът на Дома Жельо Желев.

На терена ще бъдат изградени две нови сгради, в които ще се настанят обитателите.
Финансирано на стойност 1 099 922 лв. е по европейски проект "Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост"  по  ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Община Шумен подписа договора с Управляващия орган на програмата през 2019-та година и до края на 2021-ва новите сгради трябваше да са построени.

Забавянето се случи, след като 4 пъти обявените обществени поръчки бяха обжалвани или прекратявани.

При 5-ия опит в края на 2022 г. процедурата бе финализирана. За изпълнител на проекта бе избрано обединението  Инженеринг 2022 ДЗЗД (Нова линия - арх. Аврамов ЕООД и С-М СТРОЙ ЕООД). Стойността на договора е 992 340 лв., като в него е заложено проектиране, строителство и авторски надзор.

ШУМ.БГ