Общинската избирателна комисия (ОИК) в Никола Козлево реши да отхвърли предложението за предсрочно прекратяване на правомощията на Ешреф Вели Реджеб, като кмет на община Никола Козлево.

На днешното заседание на ОИК присъстваха 10 от 11-те членове на комисията. По единствената точка в дневния ред – прекратяване на мандата на кмета Ешреф Реджеб, тримата представители на ГЕРБ, един от Воля и един от БСП гласуваха “против”. Останалите петима със "за".

Така ОИК няма решение по казуса, а за да има такова са необходими 2/3 от гласовете на присъстващите.

В този случай въпросът може да бъде решен от съда. За целта в Административен съд – Шумен заинтересована по казуса страна трябва да внесе жалба.

До заседание на ОИК за предсрочното прекратяване на мандата на кмета на община Никола Козлево Ешреф Реджеб се стигна, след като през 2021 г. КПКОНПИ установи конфликт на интереси за това за кмета на Никола Козлево, а в края на юни тази година Върховния административен съд окончателно реши, че Ешреф Реджеб е нанесъл щета на държавата и като осъден с влязла в сила присъда трябва да освободи и кметския стол.

Законът е императивен по отношение на последното, но ОИК – Никола Козлево няма право на собствено тълкувание и затова отново съдът ще трябва да се произнесе по казуса.

ШУМ.БГ