С решение на Общинския съвет и с подкрепа на жителите си, събрали 5000 подписа, Община Върбица поиска да напусне Асоциацията по ВиК-Шумен. Искането бе включено като точка в дневния ред на Общото събрание на Асоциацията, но само за обсъждане, без да се гласува и да се вземе решение.

8 от общините, които са членове на Асоциацията по ВиК за област Шумен и присъстваха на събранието, подкрепиха искането на Върбица да напусне обединението (отсъства само представител на Хитрино). Присъстващите заявиха, че имат мандат от Общинските си съвети да гласуват със “за” напускането на Върбица.

Според становище на държавата, прочетено от заместник областния управител Нели Георгиева, която ръководи събранието, границите на обособената територия на Асоциацията (бел.ред. те се покриват с границите на област Шумен) не трябва да се нарушава. Държавата изказва и съмнения, че ВиК инфраструктурата и съоръженията в община Върбица ще се стопанисват и експлоатират добре и че до населението ще достига качествена услуга – доставяне на питейна вода. Припомнено бе, че МРРБ, като принципал на Вик-Шумен, е вложило 1,6 млн. лв. за реконструкция на водопровод от м. Рибарника до село Тушовица.

От своя страна кметът на Върбица Мердин Байрям обоснова искането на общината да напусне Асоциацията с високата цена на водата и с малкото инвестиции, които прави ВиК във Върбица.

“Водоснабдяването в община Върбица е гравитачно, поради което има минимални разходи за електроенергия при извършване на услугата. От страна на ВиК оператора не се извършват инвестиции на територията на община Върбица, няма канализация, пречиствателни съоръжения. Всичко това не е взето пред вид в бизнес плана на ВиК, но ние като член на асоциацията сме обвързани с цената на водата, която се определя на базата на всички разходи на оператора на територията на цялата област, голяма част от които са за електроенергия за захранване на ползваните помпи и сондажи”, заяви Байрям. Той допълни, че много от проблемите с водоснабдяването общината решава сама без помощта на ВиК-Шумен.

Кметът на Върбица каза още, че следващата стъпка ще е напускането и на ВиК дружеството.

Байрям бе подкрепен от кметовете на останалите общини, които също заявиха, че сами решават проблемите на ВиК сектора на местно ниво, като дори предоставят техника и хора на водното дружество, защото то не разполага с ресурси.

Заместник областният управител Нели Георгиева обясни, че се очакват указания от МРРБ как и дали може Община Върбица да напусне Асоциацията по ВиК за област Шумен, но не се ангажира със срокове.

ШУМ.БГ