Велики Преслав подписа споразумение с МРРБ за дофинансиране на ремонт на пътна отсечка. Сумата по допълнителното финансиране е 522 435 лв. и е за реконструкция и рехабилитация на общински път TGV1167  и съоръжения и принадлежности към него, от км 0+000 до км 2+635.

По предварителните разчети по списъка с общински проекти от 2022 г., които ще финансира  МРРБ, сумата за ремонт на пътя е 612 000 лв.

От пресцентъра на регионалното министерство съобщиха, че споразумения за дофинансиране на проекти за общински пътища, улична мрежа и ВиК инфраструктура чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, вече са подписани с 46 общини.  Те са на обща стойност над 63 млн. лв. Това са общините, които са напреднали в дейностите и вече са отчели първите 50% от стойността на обектите.

От МРРБ посочват, че през следващите дни ще бъдат подписани споразумения с още 8 общини в размер на близо 4,3 млн. Лева. А поетапно ще бъдат сключвани допълнителни споразумения и с други от първоначално финансираните общини, след като приключат изпълнението на необходимите строително-монтажни работи.

В списъка от 2022-ра на МРРБ са и община Шумен с проекта за покриване на р. Енчова, община Венец, Никола Козлево, Смядово с проекти за ремонт на общински пътища и Върбица, Каспичан и Хитрино за ремонти по ВиК мрежата.
    
ШУМ.БГ