"Знам, че можем, защото основната причина, която ме мотивира да се кандидатирам за кмет на общината е любовта ми към Шумен и доверието ми към кандидатите за общински съветници от местната коалиция. Всеки един от тях е професионалист в своята област, реализиран в обществения живот. Щом те могат, щом аз мога, това означава, че и всички заедно ще можем да направим Шумен красив и поддържан град. “, каза кандидатът за кмет проф. д.х.н. Христомир Христов при представянето на кандидатите от МК ДБГ.

Той и кандидатите за общински съветници от местната коалиция заявиха пред шуменци приоритетите и целите си за следващите четири години, които са знанието и високите технологии, образованието и възпитанието на децата, развита култура, сигурност за хората. Създаване на добри условия за живот - тук и сега. Откриването на кампанията в младежката сфера е символично, защото вярваме в младите хора на Шумен и техния потенциал за развитие на града ни. Сферата е символ на цялост, на единство, на мъдрост и познание. По същия начин, както единни трябва да бъдем всички граждани на общината.

Лична задача, която си поставя проф. Христов е справянето с екологичната криза. Според него световните разработки по този проблем биха могли безпроблемно да се реализират на територията на община Шумен в кратки срокове.

Като основен проблем кандидатите за местна власт посочиха демографската криза в общината и хората, заминаващи  в чужбина, за да си изкарват прехраната. Чрез създаването на атрактивни работни места с достойно заплащане, конкуренция между работодателите за наемане на квалифицирана работна ръка и добри условия за живот и за отглеждане на децата на младите, хората ще се задържат на територията на общината. При  ежедневните ни срещи, ни радва много и това, че селата в Шуменско  се съживяват. За селата следва да се полагат специални грижи.

"Особено  внимание ще  обърнем и на връзката между образованието и бизнеса, тъй като в момента тя често липсва", каза кандидатът за кмет проф. Христомир  Христов допълвайки, че така всички трудоспособни хора ще намерят по-добра реализация.

Проф. Христомир Христов и кандидатите за общински съветници от местната коалиция призоваха шуменци, които уважиха откриването на кампания им, да дадат своя глас за тях и да гласуват с бюлетина №69, защото само със знание, почтеност,  професионализъм и откритост Шумен - град с богата история и култура може да заеме достойно място сред модерните европейски градове.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Пресцентър на местна коалиция ДБГ (БНД, ССД, “Ние идваме”)