Факултетът по хуманитарни науки и Катедрата по история и археология към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ организират научна конференция с международно участие „История и археология на Югоизточна Европа през Средновековието – 80 години от рождението на проф. д.и.н. Рашо Рашев (1943-2008)“, съобщиха от висшето учебно заведение.

Авторитетният форум е посветен на 80-годишнината от рождението на бележития български археолог и историк проф. д.и.н. Рашо Рашев (1943-2008) и ще се проведе на 14, 15 и 16 ноември 2023 г. в Ректората и в Националния историко-археологически резерват „Плиска“.

Откриването на конференцията е на 14 ноември 2023 г. от 16:00 часа в Аулата с встъпително слово на доц. д-р Тодор Тодоров – декан на  Факултета по хуманитарни науки, и официални приветствия към участниците.

В конференцията са заявили участие 91 изследователи. От тях 28 са от чуждестранни университети и други научни организации и 63-ма от български университети, институти на БАН, регионални и градски музеи и др. В конференцията ще се включат както утвърдени специалисти с доказан научен принос в сферата на историята и археологията, така и  докторанти, млади учени и постдокторанти.

Заседанията на международния научен форум са структурирани в пленарна част (14 ноември), пет секции (15 ноември) и една кръгла маса (16 ноември), посветена на личността и делото на големия български археолог проф. д.и.н. Рашо Рашев.

На 16 ноември 2023 г. в 11:30 часа в НИАР „Плиска“ ще бъдат поднесени цветя пред барелефа на учения и ще бъде връчена ежегодната студентска награда „Проф. д.и.н. Рашо Рашев“.

ШУМ.БГ