Екипът на Областния информационен център в Шумен започва поредица от информационни срещи в 10-те общини на област Шумен за представяне на актуални възможности за финансиране с европейски средства.

За програмите и процедурите, по които ще може да се кандидатства днес на пресконференция говори Карен Гарабедян, управител ОИЦ – Шумен.

„С тези срещи смятам, че ще сме полезни на заинтересованите страни и те ще получат нужната информация, за да се подготвят за кандидатстване и за усвояване на средствата по европейските програми“, заяви Гарабедян.

По две от процедурите „Адаптирана работна среда“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. и „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ по Националния план за възстановяване и устойчивост вече са провеждани информационни срещи, защото крайните срокове за кандидатстване изтичат през януари 2024 г.но за заинтересованите отново ще има разяснения по време на предстоящата кампания.

„Интересът към 2-ия етап на програмата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд не е така голям, както при 1-ия етап, защото тук има съфинансиране от собствениците. Поемат се безвъзмездно 80% само от средствата за строителни дейности и затова може би процедурата е подходяща за по-малки жилищни сграади“, обясни експертът в ОИЦ Ирена Стефанова.

На срещите в общините ще бъдат представени и процедури по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., програма „Образование“ 2021-2027 г., програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., както и разяснения за подготовка на концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и интегрирано градско и териториално развитие.

Графикът на информационните срещи в 10-те общини от област Шумен вижте в прикачения файл.

 

ШУМ.БГ