Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ обяви обществено обсъждане на повишение на цена на водата в Шуменско. Датата за него е 30-ти ноември, а предложението, което ще се обсъжда, е кубик вода да стане 5,464 лв. от Нова година.

Ръстът е с 32 стотинки спрямо сегашната цена за битови абонати от 5,14 лв. Тя бе утвърдена от КЕВР на 30 юни т.г. заедно с Бизнес плана на „ВиК – Шумен“ ООД за периода 2022-2026 г.

След общественото обсъждане в четвъртък, на закрито заседание КЕВР ще измени служебно цените, които са заложени в бизнес плановете на 36 водни дружества в цялата страна. От Комисията посочват, че за тези изменения се извършва анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите.

Социална поносимост на цената на водата, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесечен паричен доход на лице от домакинство за област Шумен за 2022 г. е 697 лв., което прави 6,223 лв.за кубик.

Решението за изменение на одобрените цени влиза в сила от 1 януари 2024 г.

ШУМ.БГ