На 1.02.2024 на изхода на Драгоево по посока на Велики Преслав бях нападнат от глутница едри агресивни кучета, три бели, едно кафяво, едно черно, които се опитаха да ме съборят. По щастлива случайност се отървах с разкъсани панталони и лява обувка. Обадих се на кмета на Драгоево и на кварталния. Има свидетели.

На 8.02 отново бях нападнат от тази глутница. В приемния ден на 8.02 кварталния инспектор направи преписка, която веднага е предал в Община Велики Преслав.

Днес отново ме нападна глутницата кучета. Спаси ме една кола. Обадих се на кварталния и на служителка в Община Велики Преслав.

Известно ми е, че и други хора са имали същите премеждия.

Опасното е, че докато текат преписките аз или някой друг, не дай Боже, може да бъде разкъсан и изяден.

Стефанов Стефанов