Подобряване на качеството на живот, намаляване на въглеродните емисии и реализиране на икономии на енергия и питейна вода в град Шумен. Това ще бъде постигнато чрез Концепцията за внедряване на технологични решения за създаване на интелигентна градска среда. Тя е разработена от Община Шумен, в партньорство със "СТОПАНСКА КАМАРА-ШУМЕН" и "ИНОСТАРТ" ООД. Планираното финансиране от 6 595 000,00 лв. ще бъде осигурено от Програма „Развитие на регионите“.

За целта предстои обществено обсъждане и е подготвена анкета, в която да се включат всички заинтересовани граждани.

Концепцията включва технологичните решения, базирани на Internet of things (интернет на нещата), изкуствен интелект, анализ на данни, автоматизация и свързаност. Предприети са няколко стъпки в тази посока - да се създаде по-добра среда за живот на гражданите на Шумен, като се използват съвременни технологични решения и възможности. Заложени са следните дейности:

  • Изграждане на градско осветление със захранване от слънчева енергия и система за мониторинг;
  • Изграждане на система за мониторинг на градския транспорт;
  • Изграждане на интелигентна система за управление на отопление/охлаждане в общинските сгради;
  • Внедряване на „умни“ светофарни уредби;
  • Вертикални зелени градини/стени за подобряване на градската визия и пречистване на въздуха;
  • Добавяне на артистично осветление и звук в Градската градина;
  • Изграждане на автоматизирани поливни системи към зелени площи;
  • Изграждане на активни „градски точки“ за предоставяне на безплатен интернет и заряд за телефони и други мобилни устройства;
  • Изграждане на система от датчици за анализ на околна градска среда;
  • Разработване на мобилно приложение за граждански сигнали и инициативи.

Всяко заинтересовано лице или страна, може да се запознае с планираните дейности от презентацията (по-долу), да направи препоръки или възражения, да подкрепи или възрази срещу концепцията, попълвайки онлайн анкета на https://forms.gle/t6LwSucoVyiForv69 , както и да се включи да се включи в събитията за обществено обсъждане на:

29.02.2024 г. от 17:00 ч. в залата на Областен информационен център – Шумен

Освен чрез попълване на онлайн анкета за съответната КИТИ, всяко заинтересовано лице или страна, може да изрази своето мнение и да направи препоръки и/или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ – Шумен oic_shumen@abv.bg (най-късно до 17:00 ч. на 14.03.2024 г.).

 

Платена публикация