Седем фирми и сдружения подадоха оферти за изпълнение на основния ремонт на ЖП гарата в Шумен. Обявената от НК “Железопътна инфраструктура” обществена поръчка е за 10,516 млн. лв. без ДДС.

Припомняме, че процедурата бе отворена през юли миналата година, но на два пъти бе спирана заради обжалвания пред Комисията за защита на конкуренцията.

Съгласно условията на поръчката срокът за изпълнение е до 650 дни. Максималните точки за цена са 60, а за срок на изпълнение 40.

Участниците са “Актив Билд” ООД (участници "ЖСП Стил" ООД, "Актив билд" ЕООД и "Петра макс" ООД) с цена 9 081 537 лв. без ДДС и срок от 417 дни, “Торкрет” ЕООД - 9 985 000 лв. без ДДС и срок 187 дни, “Инфра Инвест” ЕООД - 12 055 224 лв. без ДДС и срок 360 дни, “Парсек груп” ЕООД - 9 994 655 лв. без ДДС и срок 330 дни, ДЗЗД "Матиганис" (с участници “Автомагистрали - Черно море” АД, “Планекс” ЕООД, “Планекс Варна” ООД)  - 12 900 027 лв. без ДДС и срок 359 дни, ПИМК ООД - 9 566 704 лв. без ДДС и срок 187 дни, “Реал трейдинг” ЕООД - 9 517 576 лв. без ДДС и срок 187 дни.

За основен ремонт на ЖП гарата в Шумен се говори от години, а Националната компания „Железопътна инфраструктура“ обяви първото си намерение да обнови сградата и пероните през 2021 г., като две години по-рано прие проект за рехабилитацията.

Според него сградата на ЖП гарата и пространството около нея трябва да претърпи пълна трансформация – да има топли чакални, нови обществени гарови вътрешни тоалетни и тоалетни за хора с намалена подвижност, модерни търговски обекти, подмяна на съществуващите врати с автоматични с фотоклетки, асансьори в подлеза, нов предгаров площад с паркинг, подстъпи за хора с увреждания, нови перони, зелени площи и др., както и да се изгради цялостна информационна система, ново покритие на перон 1 и монтиране на покрив на перон 2, ново осветление.

Сега предстои комисия да разгледа офертите на фирмите, да избере една от тях и ако няма нови обжалвания по процедурата ремонтът на гарата да започне.
Финансирането на рехабилитацията е от националния бюджет.

ШУМ.БГ