До края на месец май 2024 г., на територията на цялата страна Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра, включително отдел „Статистически изследвания - Шумен“, провежда анкетно проучване сред домакинствата за нивото на доходите и  условията на живот, съобщиха от статистическия отдел в Шумен.

В област Шумен през 2024 г. изследването ще обхване 234 домакинства, от 30 населени места - 7 града (Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово, Каспичан, Каолиново и Плиска) и 23 села - Близнаци, Браничево, Венец, Веселиново, Вехтово, Дибич, Добри Войниково, Енево, Живково, Избул, Климент, Кюлевча, Мараш, Нова бяла река, Осмар, Средковец, Станянци, Тервел, Тодор Икономово, Хан Крум, Царев брод, Хърсово и Янково.

Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

При посещенията си в домакинствата всеки от анкетьорите ще се легитимира със служебна карта и ще представи писмо във връзка с изследването. Анкетьорите ще попълват два типа въпросници: въпросник за домакинството и индивидуален въпросник, с който се обхващат членовете на домакинството на 16 и повече години.

ШУМ.БГ